Terug naar overzicht

Samenwerking Saxion/Academie Gezondheidszorg met de Twentse Fysiotherapeuten Organisatie TFO

Vandaag delen we met trots het nieuws dat de Twentse Fysiotherapeuten Organisatie (TFO) en de Academie Gezondheidszorg (AGZ) een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Deze overeenkomst is voor beide partijen passend binnen de strategie thema’s en de bijbehorende ambities.

Samenwerking Saxion/Academie Gezondheidszorg met de Twentse Fysiotherapeuten Organisatie TFO


TFO wil hét aanspreekpunt zijn voor en van fysiotherapie waarbij middels afspraken met andere regionale zorgpartners de fysiotherapie verder wordt ontwikkeld om zo de kwaliteit van leven voor de inwoners van Twente te Verbeteren.
AGZ leidt zorgprofessionals op die vakbekwaam en onderzoekend zijn en zelfbewust en creatief hun rol invullen. AGZ werkt intensief samen met ambitieuze partners uit het werkveld ter versterking van de gezondheid van burgers in de regio’s. De onderzoekers, docenten en studenten zijn maatschappelijk bewust, proactief. Op deze manier draagt AGZ bij aan gezonde zorg nu en in de toekomst en is het de partner voor onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen en onderzoek in de regio. Zo draagt Saxion bij aan in de veranderingen in de zorg.
Inhoudelijk zijn er een aantal belangrijke raakvlakken die versterkt worden door de samenwerking. TFO is bezig om een platform te ontwikkelen met andere paramedici waarbij thema’s als gezonde leefstijl en valpreventie voor de regio beter georganiseerd kunnen worden. AGZ heeft in haar ambitie beschreven dat ze vanuit een brede visie op gezondheid wil bijdragen aan een gezonde samenleving. Er zijn allerlei activiteiten (onderwijs én onderzoek) die één op één aansluiten. Daarnaast wil AGZ een actueel en flexibel portfolio voor en met de regio hebben. Doordat TFO een regionale zorggroep is, waarin het een duidelijke verbinder is van heel veel (fysiotherapie) praktijken (ongeveer 97, peil 1 november) kunnen we wederzijds veel sneller schakelen op vragen uit de markt en ook veel sneller de markt bereiken. Het gaat hierbij niet alleen om de eerste lijn, maar ook de tweedelijns fysiotherapie (en in de toekomst wellicht meer paramedici). Een ander zeer actueel thema waarbij de beide partijen elkaar kunnen versterken is het succesvol laten starten van nieuwe collega’s in het werkveld. Hiermee willen we de uitval van beginnende beroepsbeoefenaren in de regio terugdringen. De overgang na het afstuderen naar de praktijk verloopt geleidelijk. Ze zijn (beter) voorbereid op wat het werkveld is, wat de ontwikkelingen zijn en dat ze daarmee ze als vakbekwame, onderzoekende professional weerbaar zijn.
Jaarlijks stellen TFO en AGZ samen een agenda samen, waarin geconcretiseerd wordt wat de plannen zijn en welke resultaten we met elkaar willen bereiken.
Deze samenwerkingsovereenkomst vertegenwoordigt een toekomstbeeld voor de gezondheidszorg en het onderwijs in onze regio. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking zal leiden tot tastbare verbeteringen in de zorg en kansen zal bieden aan degenen die starten met een loopbaan in de zorg.
We willen graag alle betrokkenen bedanken die hebben bijgedragen aan het tot stand brengen van deze overeenkomst en kijken uit naar de vele positieve resultaten die zullen voortkomen uit deze samenwerking.

Ook bij ons aansluiten?

Fysiotherapie parktijken en -afdelingen, gevestigd in Twente kunnen zich aansluiten bij onze organisatie.

Nu aansluiten

Contact

E-mail naar info@tfo-ua.nl

  • Volg ons op