Missie en visie

We zijn een professionele organisatie voor en door fysiotherapeuten die waarde wil toevoegen aan de zorg voor Twentse inwoners. Voor alle externe partijen in zorg, welzijn en sociaal domein zijn we het aanspreekpunt voor fysiotherapie in Twente, d.w.z. het contact voor regionale partners.

Doelstelling
In 2025 is TFO een regionale zorggroep voor fysiotherapie. Wij zijn contractpartner voor (een specifiek deel van) fysiotherapeutische zorg en hebben samen met zorgpartners tenminste twee nieuwe producten/diensten gecontracteerd.
- Aanspreekpunt zijn voor externe partners
- Voldoende omvang hebben (> 200 fysiotherapeuten)
- Spreekbuis zijn van Twentse fysiotherapeuten
- Voor fysiotherapeuten (zorg)afspraken met regionale partners  realiseren
- Een betekenisvolle bijdrage(verbeteren van zorg) leveren aan goed afgestemde zorg in Twente zowel mono- als multidisciplinair
- Transparante kwaliteit leveren, monitoren van deze kwaliteit

Ook bij ons aansluiten?

Fysiotherapie praktijken en -afdelingen, gevestigd in Twente kunnen zich aansluiten bij onze organisatie.

Nu aansluiten

Contact

E-mail naar info@tfo-ua.nl

  • Volg ons op